You are here

Om projektet

Ved det seneste kommunalvalg i 2013 stemte under halvdelen af de 18-30-årige. Derfor har Roskilde Kommune startet et projekt, der skal øge de de unges deltagelse i demokratiet i bred forstand.

Projektet om Unge og demokrati ligger i direkte forlængelse af den ungepolitik, som byrådet vedtog for godt 2 år siden. Ungepolitikken handler nemlig bl.a. om at udvikle de unges interesse for kulturlivet og samfundet generelt – og samtidig at udvikle de kommunale indsatser, så de passer bedre til de unges behov. Hvis vi mister de unge i demokratisk henseende – hvis de bliver fremmedgjorte overfor demokratiet og samfundet - står vi med et stort problem, der i sidste instans ende kan være skadeligt for sammenhængskraften i samfundet og for fællesskabsfølelsen.

Derfor handler projektet også om at udvikle og afprøve nye metoder til at øge den demokratiske deltagelse med udgangspunkt i de unges engagement og præferencer. Herigennem får de nemlig en forståelse og et medansvar for de beslutninger, der træffes, og som også påvirker dem.

Det drejer sig altså dybest set om at få de unge til at interessere sig mere for demokratiet – og omvendt!  For der er jo nok en tendens til at de politiske og demokratiske diskussioner foregår i et sprog, der kører hen over hovedet på den unge generation. De unge skal tages alvorligt og have forståelsen af, at deres stemme er lige så vigtig og betyder nøjagtig lige så meget, som alle andres stemme.

Senest opdateret

31.08.2017